Bigbank - specializētā kredītu banka

Bigbank - specializētā kredītu banka

Bigbank AS ir banka ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi. Kopumā esam pārstāvēti 9 valstīs visā Eiropā. Mēs darbojamies Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Somijā, Zviedrijā un Bulgārījā, kā arī sniedzam pārrobežu pakalpojumus Vācijā, Austrijā un Nīderlandē!
Mūsu misija ir vienkāršot finansēšanas pakalpojumus, dodot cilvēkiem iespēju dzīvot labāk!

Bigbank vērtības

Rūpes
Mēs uzklausām, izprotam, kā arī atbalstām mūsu klientus un cits citu
Vienkāršība
Mūsu mērķis ir mūsu risinājumu un klientu pieredzes vienkāršība
Attīstība
Mēs attīstāmies, lai jau rīt sniegtu lielāku vērtību nekā šodien
Orientācija uz rezultātu
Mēs esam profesionāli un mērķtiecīgi, lai veidotu ilgtspējīgu un uz zināšanām balstītu sniegumu
Drosme
Esam atvērti izaicinājumiem, uzņemoties iniciatīvu un atbildību un pieņemot gudrus lēmumus
Mūsu vīzija ir būt par visieteiktāko digitālo finansēšanas pakalpojumu sniedzēju valstīs, kurās mēs darbojamies.

Bigbank Latvijā

Bigbank meitas uzņēmums Latvijā AS Baltijas Izaugsmes grupa dibināts 1996. gadā Rīgā. Reorganizācijas procesā 2008. novembrī oficiāli kļuva par Bigbank Latvijas filiāli. Galvenie darbības virzieni Latvijas filiālei ir patēriņa kredīti un termiņnoguldījumi privātpersonām un finansējuma risinājumi juridiskām personām, lai palīdzētu attīstīt uzņēmējdarbību.

Bigbank Latvijā

Bigbank valde

Valde ir galvenā Bigbank korporatīvās vadības struktūras izpildinstitūcija, kas ir atbildīga par bankas organizatorisko un biznesa vadību.

Image of Martin Länts
Martin Länts
Valdes priekšsēdētājs
Image of Sven Raba
Sven Raba
Valdes loceklis
Image of Mart Veskimägi
Mart Veskimägi
Valdes loceklis
Image of Argo Kiltsmann
Argo Kiltsmann
Valdes loceklis

Bigbank padome

Bigbank padome ir koleģiāla uzraudzības struktūra, kas nosaka Bigbank stratēģiju un vispārējos rīcības plānus, kā arī uzrauga valdes darbību.

Parvel Pruunsild
Padomes priekšsēdētājs
Vahur Voll
Padomes loceklis
Andres Koern
Padomes loceklis
Raul Eamets
Padomes loceklis
Juhani Jaeger
Padomes loceklis

Bigbank grupas finanšu rādītāji

Kā specializētai kredītu bankai mums ir tā priekšrocība un resursi, kas ļauj iepazīt mūsu klientus labāk. Tas mums sniedz iespēju būt elastīgākiem un ātrākiem par universālajām bankām, un piedāvāt klientiem personalizētākus risinājumus.

€758m

Bilances kopsumma

 
2014-2020

9

Valstīs

€591m

Kredītportfelis

 
2014-2020

399

Darbinieki

€393m

Noguldījumi

 
2014-2020

~121 000

Aktīvu klientu

Gada pārskati

Konsolidētos ceturkšņa starpposma un gada pārskatus mēs publicējam ne vēlāk kā otrā mēneša pēdējā darba dienā pēc pārskata perioda beigām.

AUDITĒTAIS GADA PĀRSKATS

  • nav pieejams

PILLAR 3 ATSKAITE

  • nav pieejama