Jaunumi | Ko ņemt vērā, apdrošinot mājokli?

Ko ņemt vērā, apdrošinot mājokli?

Šodien nevienam vairs nav jāskaidro, ka mājokli nepieciešamas apdrošināt, bet jautājums ir kādu apdrošināšanu izvēlēties? Kā neapmaldīties apdrošināšanas piedāvājumos? Kas ir svarīgākais?

Apdrošinot savu mājokli, Jūs pasargāsiet sevi no zaudējumiem iestājoties apdrošināšanas gadījumam. Klasiskākie gadījumi ir, ugunsgrēku, komunikāciju bojājumu, zādzību vai kādu laikapstākļu radītie zaudējumi. Izvēloties apdrošināšanu ir svarīgi ne tikai novērtēt polises cenu, bet rūpīgi iepazīties arī ar polises nosacījumiem, iepazīties ar līgumu, jo polisē var nebūt iekļauta visu iespējamo risku apdrošināšana.

Pastāv dažāda veida apdrošināšanas:

- nekustamā īpašuma apdrošināšana – paredz pilnīgu īpašuma atjaunošanu iepriekšējā stāvoklī.

- iedzīves apdrošināšana – paredz iedzīves mantu – sadzīves tehnikas, mēbeļu u.c. – aizsardzību pret bojājumiem.

- civiltiesiskā apdrošināšana – paredz aizsardzību gadījumā, ja bojājums radīts citiem, piemēram, kaimiņiem.

Īpašuma apdrošināšana sedz:

 • ugunsnelaimes, eksplozijas, zibens spēriena radītus zaudējumus
 • ūdensvada, kanalizācijas vai apkures sistēmu avārijas radītus zaudējumus
 • dabas stihiju radītus bojājumus
 • zādzības ar ielaušanos, laupīšanas un vandālisma sekas

Papildus apdrošināšanāt iespējams:

 • mājokli, arī būvniecības vai remontdarbu laikā
 • iedzīvi mājoklī un ārpus tā
 • vērtslietas 
 • mājdzīvniekus, velosipēdus, datora programmatūru un pat pārtikas krājumus
 • palīgēkas (šķūnīšus, garāžas u.tml.) un pagalma elementus (rotaļlaukumus, apgaismes ierīces, iežogojumus)
 • kokus un gruntsgabala apstādījumus
 • īres ieņēmumus, ja izīrē savu mājokli
 • pārsprieguma radītus zaudējumus

Parasti tiek apdrošināts ne tikai mājoklis, bet arī iedzīve, palīgēkas un arī teritorijas labiekārtojums. Apdrošinātāji, lai padarītu savu polisi pievilcīgāku, var piedāvāt speciālista izsaukumu un palīdzību mājās, cita īpašuma īri esošā mājokļa remonta laikā kā arī atlīdzināt zaudējumus, kas radušies kādās koplietojuma telpās. Tāpat iespējams iekļaut arī kustamās mantas apdrošināšanu, piemēram planšetdatoru var velosipēdu, kas atrodas ārpus mājas.

Apdrošināšanas maksu (prēmiju) veido vairāki faktori. Apdrošinātājs novērtē objekta stāvokli, vietu, būves materiālus, tehnisko stāvokli, zaudējumu iestāšanās risku, veiktā remonta stāvokli.

Apdrošināšanas maksu (prēmiju) būtiski ietekmēs apdrošināšanas summa, par kuru Jūs vienosieties ar apdrošinātāju, šeit variet pats novērtēt summu vai aicināt speciālistu, kas veiks novērtējumu.

Vēl viens veids kā samazināt apdrošināšanas maksu (prēmiju) ir pašrisks. Pašrisks ir procentos vai naudā izteikta apdrošinājuma summas daļa, kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošinātājs ieturēs no aprēķinātās, izmaksājamās atlīdzības. Parasti jebkurā apdrošināšanas veidā, jo lielāks pašrisks, jo zemāka polises cena.

Būtiskākais kā samazināt apdrošināšanas maksu:

 • Iegādāties polisi internetā (vairumam apdrošinātāju ir atlaides);
 • Izvēloties lielāku pašrisku;
 • Norēķināties par polisi vienā vai divos maksājumos.

Un atcerieties vēlreiz, rūpīgi iepazīstieties ar polises noteikumiem, kas aiztaupīs Jums nepatīkamus pārsteigumus un palīdzēs izvēlēties Jums visatbilstošāko apdrošinātāju.

Slēdzot hipotekārā aizdevuma līgumu pie Bigbank, mājokli iespējams apdrošināt pie jebkura no apdrošināšanas uzņēmumiem, vienojoties un noslēdzot līgumu ar apdrošināšanas uzņēmumu pēc savas izvēles.

 • Piemērota izvēle mājokļa pirkšanai vai būvniecībai
 • Iespējams izvēlēties starp anuitāro, lineāro vai speciālo atmaksas grafiku
 • Hipotekāro kredītu refinansēšanai 0% noformēšanas maksa. Ja Tev jau ir aktīvs mājokļa kredīts, pārliecinies, vai vari ietaupīt!

Hipotekārais kredīts

Piemērota izvēle mājokļa iegādei vai būvniecībai

Aizdevuma likme

no 1,8% + Euribor

Summa

20 000 - 300 000 €

Uzzināt vairāk