Jaunumi | Atbalsta programma atjaunojamo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās

Atbalsta programma atjaunojamo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās

Ilgstpēja šodien nav tikai moderna tendence. Tā ir kļuvusi par absolūtu nepieciešamību apstākļos, kad energoresursu izmaksu pieaugums mūs pārsteidz katru dienu. Kā nekad agrāk esam spiesti pētīt jaunus risinājumus un meklēt alternatīvas, lai samazinātu un diversificētu resursu patēriņu. Šodienas apstākļi mums liek domāt ilgtermiņā, kad šodienas investīcijas mums ļaus taupīt un atmaksāsies ilgākā laika periodā.

Arī Bigbank kā atbildīgs uzņēmums no 2022. gada septembra piedāvā īpašu atbalstu, ko būs iespējams apvienot ar Vides un Reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto Atbalsta programmu atjaunojamo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās.

Atbalsta programmas galvenais mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas un uzlabot energoefektivitāti mājsaimniecībās.

Viena projekta maksimālais programmas atbalsts ir 15 000 EUR.

Līdz 70% no iegādes izmaksām, nepārsniedzot noteikto atbalsta apjomu atkarībā no iekārtas un tās parametriem.

Vienreizējs maksājums granta veidā pēc projekta īstenošanas

Viens projekta iesniegums par vienu dzīvojamo ēku

Atbalsts paredzēts fiziskām personām, kurām ir īpašumtiesības uz dzīvojamo māju

Nosacījumi atbalsta piešķiršanai:

 1. Dzīvojamā māja atbilst vienai no klasēm:
 • Viena dzīvokļa māja;
 • Dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2;
 • Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām un dārza mājas ar kopējo platību, lielāku par 40 m2;
 • Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra–koka ārsienām;
 • Divu dzīvokļu mājas;
 • Dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas.

2. Dzīvojamā māja ir nodota ekspluatācijā līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai;

3. Dzīvojamā mājā netiek veikta saimnieciskā darbība;

4. Vismaz 80 % no gadā saražotās elektroenerģijas tiek izmantota mājas iedzīvotāju vajadzībām.

Projekts atbalsta:

 • Esoša apkures katla nomaiņu, kurā tiek izmantots fosilais kurināmais
 • Jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādi gan saules, gan vēja elektrostacijas
 • Siltumapgādes sistēmas projektēšanu un siltummezgla izveidi centralizētajai apkurei
 • Iekārtu iegādi, kas atbilst programmas nosacījumiem (Iekārtas iedzīvotāji iegādājas no komersantiem, kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Iekārtu iegādei varēs saņemt atbalstu, ja projekta iesniedzējs tās ir iegādājies un uzstādījis pēc šo noteikumu spēkā stāšanās

"Vides investīciju fonds" pieņems un vērtēs projektu iesniegumus.

Aktivitātes jāīsteno, kamēr beidzas pieejamais atbalsta apjoms, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim .

Vairāk par programmu:

https://tapportals.mk.gov.lv/structuralizer/data/nodes/31be090b-4158-4b8d-bf08-47e803ad6f6f/preview#

https://www.varam.gov.lv/lv/media/30550/download