Dokumenti

Vispārējie noteikumi

Vispārējie noteikumi

Vispārējie termiņnoguldījuma līguma noteikumi

Vispārējie termiņnoguldījuma līguma noteikumi

Klientu datu apstrādes principi


Klientu datu apstrādes principi

Pilnvarotie datu apstrādātāji

Pilnvarotie datu apstrādātāji

Finanšu pārskati

2018

Publiskais ceturkšņa pārskats: Q1, Q2, Q3.

2017

Auditētais gada pārskats - 2017. gads

Publiskais ceturkšņa pārskats: Q1, Q2, Q3, Q4.

2016

Neatkarīgā revidenta ziņojums - 2016.

Publiskais ceturkšņa pārskats: Q1, Q2, Q3, Q4.

2015

Auditētais gada pārskats - 2015. gads

Publiskais ceturkšņa pārskats: Q1,, Q2, Q3, Q4

2014

Auditētais gada pārskats - 2014. gads

Publiskais ceturkšņa pārskats: Q1, Q2, Q3, Q4

2013

Auditētais gada pārskats - 2013. gads

Publiskais ceturkšņa pārskats: Q1, Q2, Q3, Q4

2012

Auditētais gada pārskats - 2012. gads

Publiskais ceturkšņa pārskats: Q1, Q2, Q3, Q4

2011

Auditētais gada pārskats - 2011. gads

Publiskais ceturkšņa pārskats: Q1, Q2, Q3, Q4

Vai norādi savu vārdu un telefona numuru, un mēs Tev piezvanīsim. Darba dienās mūsu darba laiks ir no 8:00-19:00, sestdienās no 9:00-16:00, bet svētdienās nestrādājam.

Lūdzu, norādi savu tālruņa numuru

Lūdzu, norādi savu vārdu

?

Lūdzu, norādi jautājuma tematu

Lūdzu, norādi jautājuma tematu.