Dokumenti

Vispārējie noteikumi

Vispārējie noteikumi (pdf) spēkā no 25.05.2018.

Klientu datu apstrādes principi


Klientu datu apstrādes principi - spēkā no 25.05.2018.

Pilnvarotie datu apstrādātāji

Pilnvarotie datu apstrādātāji

Informācija par maksājumu saistīšanas kārtību


Informācija par maksājumu saistīšanas kārtību

Finanšu pārskati

2017

Auditētais gada pārskats - 2017. gads

Publiskais ceturkšņa pārskats: Q1, Q2, Q3, Q4.

2016

Neatkarīgā revidenta ziņojums - 2016.

Publiskais ceturkšņa pārskats: Q1, Q2, Q3, Q4.

2015

Auditētais gada pārskats - 2015. gads

Publiskais ceturkšņa pārskats: Q1,, Q2, Q3, Q4

2014

Auditētais gada pārskats - 2014. gads

Publiskais ceturkšņa pārskats: Q1, Q2, Q3, Q4

2013

Auditētais gada pārskats - 2013. gads

Publiskais ceturkšņa pārskats: Q1, Q2, Q3, Q4

2012

Auditētais gada pārskats - 2012. gads

Publiskais ceturkšņa pārskats: Q1, Q2, Q3, Q4

2011

Auditētais gada pārskats - 2011. gads

Publiskais ceturkšņa pārskats: Q1, Q2, Q3, Q4

Vai norādi savu vārdu un telefona numuru, un mēs Tev piezvanīsim. Darba dienās mūsu darba laiks ir no 8:00-19:00, sestdienās no 9:00-16:00, bet svētdienās nestrādājam.

Lūdzu, norādi savu tālruņa numuru

Lūdzu, norādi savu vārdu

?

Lūdzu, norādi jautājuma tematu

Lūdzu, norādi jautājuma tematu.