Aizdevumu pakalpojumi

Spēkā ar 2018. gada 21. maiju:
Līguma komisija:
Aizdevuma līguma noslēgšana, aizdevuma summas palielināšana - mazais patēriņa kredīts t.sk. aizdevums pret galvojumu* 5,0% no aizdevuma summas
Aizdevuma līguma noslēgšana - - patēriņa kredīts, zaļās enerģijas kredīts 5,0% no aizdevuma summas
Kredīts pret nekustamā īpašuma ķīlu un kombinēto nodrošinājumu 2,0% no aizdevuma summas, min. € 64,03
Kredīts preču iegādei uz nomaksu, kas izsniegts ar sadarbības partneru starpniecību* 5,0% no finansējuma summas, min. € 10,00
Kredīts transportlīdzekļa iegādei uz nomaksu, kas izsniegts ar sadarbības partneru starpniecību* no 10,0% no finansējuma summas, min. € 100,00
Kredīts bez nodrošinājuma transportlīdzekļa iegādei* no 5,0% no finansējuma summas, min. € 100,00
Aizdevuma termiņa pagarināšana:
Kredīts pret nekustamā īpašuma ķīlu un kombinēto nodrošinājumu 2,0% no aizdevuma atlikuma, min, € 64,03
Kredīts pret galvojumu un aizdevums bez nodrošinājuma 0,75% no aizdevuma atlikuma, min, € 25,61
Kredīts preču iegādei uz nomaksu, kas izsniegts ar sadarbības partneru starpniecību** 5,0% no aizdevuma atlikuma, min, € 70,00
Aizdevuma termiņa samazināšana:
Kredīts pret nekustamā īpašuma ķīlu un kombinēto nodrošinājumu 2,5 % no aizdevuma atlikuma, min, € 71,14
Kredīts pret galvojumu un aizdevums bez nodrošinājuma 1,5 % no aizdevuma atlikuma, min, € 71,14
Maksājumu atvaļinājumu noformēšana un maksājuma datuma maiņa visiem maksājumu grafika mēnešiem:
Aizdevums pret nekustamā īpašuma ķīlu un kombinēto nodrošinājumu € 51,22
Aizdevums pret galvojumu un aizdevums bez nodrošinājuma €25,61
Starpbanku vienošanās noformēšana vai saskaņošana un citas izmaiņas līguma noteikumos:
Maksa par starpbanku vienošanās noformēšanu vai saskaņošanu, tai skaitā darījuma konta līguma izskatīšana 200 €
Maksa par citām izmaiņām ķīlas, galvojuma vai aizdevuma līgumā*** 1% no aizdevuma atlikuma, min, € 25,61
Līguma administrēšanas maksa aizdevumam pret galvojumu un aizdevumam bez nodrošinājuma**** No EUR 2,50 līdz EUR 10,00 mēnesī
Līguma administrēšanas maksa aizdevumam preču iegādei un transportlīdzekļa iegādei uz nomaksu, kas izsniegts ar sadarbības partneru starpniecību* Līdz € 3,00 mēnesī
Citi pakalpojumi un darbības:
Maksājuma datuma pārcelšana līdz 2 mēnešiem € 12,81
Maksājuma datuma pārcelšana par 21 dienu € 3,00
Vienošanās par parāda dzēšanu noformēšana***** € 7,11 mēnesī
Kompromisa vienošanās par līguma saistību izpildi noformēšana € 25,00
Klientiem nosūtītie rakstiskie paziņojumi:
Atgādinājuma vēstule € 7,40
Paziņojums par līguma laušanu € 14,80
Galvotājam, ķīlas īpašniekam vai solidārajam aizņēmējam nosūtītie atgādinājumi € 7,40
Papildu pakalpojumi:
Atbilde uz pieprasījumu vai izziņas izsniegšana birojā vai pa pastu € 7,11
Dokumenta kopijas izsniegšana Par pirmo lapu € 4,27 par katru nākamo € 0,36
  • * Maksa, kas norādīta cenrādī, var mainīties atsevišķiem piedāvājumiem.
  • **Ja Aizdevuma līgumā paredzētā gada procentu likme (kopējās izmaksas, kas izteiktas gada procentos no kopējās Aizdevuma summas) ir 0,00%.
  • *** Izņemot, ja nodrošinājuma līgums tiek mainīts, izsniedzot papildu aizdevumu.
  • **** Administrēšanas maksa var mainīties akcijas ietvaros.
  • ***** Komisijas kopējo apmēru nosaka atkarībā no termiņa (mēnešu skaits), uz kuru noslēgta vienošanās, un uz pirmo mēnesi komisija neattiecas.
  • ****** Komisijas kopējo apmēru nosaka atkarībā no termiņa (mēnešu skaits), uz kuru noslēgta vienošanās, un uz pirmo mēnesi komisija neattiecas.
  • Cenrādis ir pieejams Bigbank AS Latvijas filiāles mājas lapā www.bigbank.lv, kā arī visos Bigbank klientu apkalpošanas birojos.
  • Bigbank AS Latvijas filiāle ir tiesīga vienpusēji veikt izmaiņas cenrādī.

Vai norādi savu vārdu un telefona numuru, un mēs Tev piezvanīsim. Darba dienās mūsu darba laiks ir no 8:00-19:00, sestdienās no 9:00-16:00, bet svētdienās nestrādājam.

Lūdzu, norādi savu tālruņa numuru

Lūdzu, norādi savu vārdu

?

Lūdzu, norādi jautājuma tematu

Lūdzu, norādi jautājuma tematu.